Doneren

Voeten wassen

Het onderwerp bij de jeugdclub vandaag was om anderen te dienen zoals Jezus dat deed. Daarbij werd het verhaal verteld waar Jezus de voeten van zijn discipelen waste. Het werd daarna practisch uitgevoerd!