Giften

U kunt vaste donateur worden. Wanneer u contact met ons opneemt sturen wij u graag een machtiging voor periodieke betaling toe. U kunt ook uw bank machtigen om periodiek een vast bedrag van uw rekening af te laten schrijven. Ieder bedrag is welkom.

Mocht u toch liever bijdragen door middel van een eenmalige gift dan kunt u die in Nederland overschrijven naar bankrekening (IBAN) NL07ABNA0442360010, t.n.v. Stichting Philadelphia Namibië.
U kunt ook, als u in Namibië bent, direct uw gift overmaken naar:

Philadelphia Foundation for Orphans in Distress Trust
Bank Windhoek - Grootfontein Branch (482-473) Churchtstreet, Grootfontein, Namibia
Cheque Account No: 8000405524
Ook van buiten Namibië kunt u dit doen. Gebruikt u dan wel de volgende SWIFT Code: BWLINANX