Doneren

Giften

Wanneer u ons werk financieel wilt ondersteunen, kunt u dat doen door uw gift over te maken naar:

Philadelphia Foundation for Orphans in Distress Trust
Bank Windhoek - Grootfontein Branch

211 Okavango rd, Grootfontein, Namibia
Cheque Account No: 8000405524
Ook van buiten Namibië kunt u dit doen. Gebruikt u dan wel de volgende SWIFT Code: BWLINANX