Doneren

Onderwijshulp

Scholing is van cruciaal belang voor elk kind. De kennis en vaardigheden die een kind op school leert, spelen een belangrijke rol in zijn/haar ontwikkeling en school biedt daardoor hoop op een betere toekomst.                

Op de scholen ontbreken vaak de meest noodzakelijke materialen, zoals pennen, schriften, sport- en speltoerusting en administratieve faciliteiten. Philadelphia helpt wees- en kwetsbare kinderen met schoolmateriaal.