Onderwijshulp

Scholing is van cruciaal belang voor elk kind. De kennis en vaardigheden die een kind op school leert, spelen een belangrijke rol in zijn/haar ontwikkeling en school biedt daardoor hoop op een betere toekomst.                

Op de scholen ontbreken vaak de meest noodzakelijke materialen, zoals pennen, schriften, sport- en speltoerusting en administratieve faciliteiten. Philadelphia helpt plaatselijke (kleuter)scholen om in dit soort behoeften te voorzien.

Naast materiële hulp biedt Philadelphia ook hulp aan de leerkrachten en kinderen op de Omulunga Primary School. Zo worden er leesgroepjes aangeboden door Philadelphia aan kinderen uit groep 7 en 8 die moeite hebben met lezen.