Doneren

Gebed

De Philadelphia Foundation wil Gods leiding volgen in alles wat er gedaan wordt en wil daar graag uw voorbede voor vragen. Gebedspunten: