Zusterorganisaties

Philadelphia bestaat uit twee zusterorganisaties. The Philadelphia Foundation for Orphans in Distress is de Namibische organisatie en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten in Namibië. Het doel van de Nederlandse organisatie, Philadelphia Namibië stichting voor weeskinderen in nood, is het steunen van het werk in Namibië onder andere door middel van fondswerving.

Bestuur

De Board of Trustees van de Philadelphia Foundation for Orphans in Distress bestaat uit: 
Ellen van den Berg
Leoni Du Plessis
Marion Hübner

Het bestuur van Stichting Philadelphia Namibië, stichting voor weeskinderen in nood, bestaat uit:
Gertruud Homan, voorzitter (werkzaam bij de overheid)
Els van Breden, penningmeester (controller administratiekantoor)
Marian Gunnink, secretaris (werkzaam in de zorg)
Elske Kerkhof, algemeen lid (geen nevenfunctie)
Iris Bronsema, algemeen lid (student)