Verklaringen

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Philadelphia Foundation for Orphans in Distress heeft een ANBI-verklaring. Dit betekent dat giften belastingaftrekbaar zijn. Het ANBI-nummer is 821491647.