Verklaringen

CBF-Certificaat voor kleine goede doelen
De Stichting Philadelphia Namibië is in het bezit van een Certificaat voor kleine goede doelen van het  Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).
Als een organisatie in het bezit is van een CBF-keurmerk of een Certificaat kunt u erop vertrouwen dat de organisatie een strenge beoordeling heeft ondergaan.

Het CBF-keurmerk:
Dit keurmerk kan worden toegekend aan organisaties die langer dan drie jaar bestaan of waarvan het vermogen groter is dan € 120.000,=.

Het CBF-certificaat:
Het certificaat kan worden toegekend aan organisaties die korter dan drie jaar bestaan of een vermogen hebben dat ligt onder de € 150.000,=.

De stichting mag het CBF-logo in haar correspondentie gebruiken.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Philadelphia Foundation for Orphans in Distress heeft een ANBI-verklaring. Dit betekent dat giften belastingaftrekbaar zijn.